Innstillinger


Søketips

Sett opp et godt søk med avansert syntaks!

Du kan gjøre søket enda mer effektivt ved hjelp av avansert syntaks. Her er eksempler:

Alle ordene:
grønne OG menn`eller,``grønne AND menn
Du kan også sette inn ordet AND eller OG mellom to ord eller uttrykk som må være med. Ixquick returnerer bare sider som inneholder alle ordene.

Utelate et begrep:
dinosaur -lillefot
Sett inn et minustegn (-) foran ord som ikke skal være med. Du kan også sette inn ordene IKKE, OG IKKE, OGIKKE, NOT, AND NOT eller ANDNOT foran ordet.

Eksempel: Skriv inn dinosaur -lillefot hvis du ser etter sider som handler om dinosaurer, men ikke vil finne Lillefot og vennen hans.
Uttrykk:
"south park"
Plasser et uttrykk i anførselstegn hvis alle ordene må forekomme samlet som et uttrykk, og ikke på forskjellige steder på siden. Et søk etter "south park" vil for eksempel sannsynligvis finne Web-sider som er viet TV-serien South Park, og ikke sider om parker i det sørlige England.
Parenteser:
kjøpe OG (retriever ELLER puddel)
eller,
kjøpe AND (retriever OR puddel)
Konstruer komplekse spørringer ved å blande OG, ELLER og IKKE eller AND, OR og NOT i parenteser. Et søk etter kjøpe OG (retriever ELLER puddel) vil finne sider som inneholder ordene kjøpe og retriever, kjøpe og puddel eller alle tre ordene.
Felt: Angi hvor bestemt informasjon må vises, ved hjelp av felt. Følgende felt støttes for øyeblikket:
+tittel (title):"Thorbjørn Jagland" +husbyggingtittel (title): sidetittelen må inneholde denne teksten
+domene (domain):no+a-hadomene (domain): siden må finnes på en datamaskin i domenet .com, .no, .edueller .uk (osv.)
vert (host):aftenposten.novert (host): siden må finnes på denne bestemte datamaskinen eller på flere bestemte datamaskiner (for eksempel:host:aftenposten.no vil hente sider på aftenposten.no og på www.aftenposten.no)
url-adresse (url):viktig mannurl-adresse (url): finner sider med angitt tekst hvor som helst i url-adressen. Eksempel: url:uk vil finne http://abc.com/pics/uk.html og http://www.uk/
kobling (link):aftenpostenkobling (link): siden må inneholde en hyperkobling der minst ett av ordene i måladressen begynner med den angitte teksten.