Inställningar


Söktips

Effektivare sökning med avancerad syntax!

Du kan göra sökningen ännu mer effektiv genom att använda avancerad syntax. Några exempel:

Alla termer:
UFO OCH bortförande
Det går även att skriva ordet AND eller OCH mellan två ord. Ixquick kommer endast att gå till de sidor som innehåller alla dessa ord eller fraser.

Undvik en term:
knota -hedenhös
Skriv in ett minustecken (-) framför alla ord som ska undvikas. Det går också att använda NOT, AND NOT eller ANDNOT före ordet.

Till exempel kan man ange: knota -hedenhös om du letar efter knota men inte vill hitta Knota Hedenhös.
Fras:
"klas klättermus"
Skriv en fras inom citationstecken om ordet måste hållas ihop under sökningen. Om du söker på 'klas klättermus' så är chansen större att du verkligen hittar den lilla lata musen och inte sidor som tillhör t.ex. någon som heter Klas.
Parenteser:
adoptera OCH (älghund ELLER västgötaspets)
Ställ komplexa frågor genom att blanda och, eller och inte inom parentes. Om du söker på adoptera OCH (älghund ELLER västgötaspets) så kommer du att hitta sidor med orden adoptera och älghund, eller adoptera och västgötaspets eller kanske alla tre.
Fält: Ange var viss information måste visas med hjälp av fält. Bland de fält som stöds för tillfället finns:
+titel:"Dan Quayle" +mensatitel: sidnamnet måste innehålla den här texten
+domän:uk+beatlesdomän: sidan måste finnas på en dator med adressen .com, .gov, .edu, .se osv.
värd:nytimes.comvärd: sidan måste finnas på just den här datorn eller på mer specifika datorer (exempelvis hämtar värd:nytimes.com sidor på nytimes.com och på www.nytimes.com)
url:bigmanurl: hitta sidor med en angiven text var som helst inom url:en, exempelvis hittar url:se både http://abc.com/pics/se.html och http://www.se/
länk:nytimeslänk: sidan måste innehålla en hyperlänk där minst ett av orden i måladressen börjar med den angivna texten.